Przejażdżki łodzią

Szprewald

Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej "danymi") będą przez nas przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, łącznie z jej zawartością i oferowanymi tam usługami.

Zgodnie z art. 4 pkt 1. rozporządzenie (UE) nr 2016/679, tj. podstawowe rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej "RODO"), uznaje się za "przetwarzanie" wszelkich transakcji przeprowadzanych z zastosowaniem procedur automatycznych lub bez ich zastosowania lub wszelkich takich serii transakcji związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, gromadzenie, porządkowanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub łączenie, usuwanie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie, porównywanie, kompilowanie lub łączenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi zdecydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych. Ponadto poniżej informujemy Państwa o komponentach innych firm, które wykorzystujemy w celu optymalizacji i podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane w związku z tym na własną odpowiedzialność.
Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako osobach odpowiedzialnych
II. prawa użytkowników i osób zainteresowanych
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

 


I. Informacje o nas jako osobach odpowiedzialnych

Odpowiedzialnymi dostawcami tej strony internetowej w rozumieniu prawa o ochronie danych są:

inspektor ochrony danych u dostawcy usług:

Michael Waldera, Iwona WalderaII. prawa użytkowników i osób zainteresowanych


W celu przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do
 

  • potwierdzenie, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, informacje o przetwarzanych danych, dalsze informacje o przetwarzaniu danych i kopie danych (por. również art. 15 RODO);

  • korekta lub uzupełnienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO);

  • do natychmiastowego usunięcia danych ich dotyczących (por. również art. 17 RODO) lub, alternatywnie, jeżeli wymagane jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

  • po otrzymaniu danych ich dotyczących i przekazanych przez nie oraz po przekazaniu tych danych innym usługodawcom/osobom odpowiedzialnym (por. również art. 20 RODO)

  • na wniosek organu nadzorczego, jeżeli są zdania, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 RODO).Ponadto dostawca usług jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 16, 17, ust. 1, 18 RODO. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.


Użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych ich dotyczących zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem że dane te są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dopuszcza się w szczególności sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.


III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, jak tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie jest sprzeczne z jakimikolwiek prawnymi obowiązkami przechowywania i nie ma żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania danych poniżej.dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W przypadku tak zwanych plików dziennika serwera gromadzone są informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym, witrynie internetowej, z której użytkownik przełączył się na naszą obecność w Internecie (adres URL odsyłacza), witrynach naszej obecności w Internecie, które użytkownik odwiedza, dacie i godzinie danego dostępu oraz adresie IP połączenia internetowego, z którego korzysta z naszej obecności w Internecie.

Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi Państwa danymi.

Dane te przechowywane są na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa, stabilność, funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej obecności w Internecie.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dla celów dowodowych konieczne jest ich dalsze przechowywanie. W przeciwnym razie wszystkie lub część danych zostanie wyłączona z usunięcia do czasu ostatecznego rozwiązania incydentu.Cookies

a) Cookies sesyjne/cookies sesyjne

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania danych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym przez używaną przeglądarkę internetową. Te pliki cookie w indywidualnym zakresie przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak przeglądarka, dane dotyczące lokalizacji lub adres IP.  

Przetwarzanie to czyni naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną, ponieważ umożliwia na przykład odtworzenie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu zawarcia umowy lub jej wykonania.

Jeśli przetwarzanie nie służy do inicjowania lub przetwarzania umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej obecności w Internecie. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po zamknięciu przeglądarki internetowej te sesyjne pliki cookie są usuwane.


b) Cookies osób trzecich

W razie potrzeby, nasza strona może również używać plików cookie od firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje, w szczególności dla celów i podstawy prawnej przetwarzania takich plików cookie osób trzecich, można znaleźć w poniższych informacjach.


c) Możliwość usunięcia

Instalację plików cookie można zablokować lub ograniczyć, ustawiając przeglądarkę internetową. W każdej chwili można również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy technicznej lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub serwisem. W przypadku tzw. plików cookie flash nie można jednak zapobiec przetwarzaniu danych za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane w tym celu zależą również od używanego odtwarzacza flash. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji Flash Player lub skontaktować się z producentem lub obsługą techniczną.

Jeśli jednak zapobiegniesz lub ograniczysz instalację cookies, może to prowadzić do tego, że nie wszystkie funkcje naszej obecności w Internecie są w pełni użyteczne.

 

 

Możliwość kontaktu/zapytań kontaktowych

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do realizacji Państwa wniosku. Podanie danych jest niezbędne do przetwarzania i odpowiadania na Państwa zapytanie - bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub, w razie potrzeby, tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane zostaną usunięte, jeśli Państwa zapytanie zostanie ostatecznie rozpatrzone i nie ma prawnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, np. w przypadku ewentualnego późniejszego przetwarzania umowy.

 


Mapy Google

Na naszej stronie internetowej używamy Google Maps do wyświetlania naszej lokalizacji i tworzenia opisu trasy. Jest to usługa Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwana dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA ("tarcza prywatności UE-USA").


https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active.

Google gwarantuje, że unijne przepisy o ochronie danych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas dostępu do naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Jeśli zadzwonisz do komponentu Mapy Google zintegrowanego z naszą obecnością w Internecie, Google zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ustawienia i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i utworzenia opisu trasy. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej obecności w Internecie.

Łącząc się w ten sposób z Google, Google może określić, z której strony internetowej została wysłana Twoja prośba i na jaki adres IP mają być wysłane instrukcje.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji "Pliki cookie" powyżej.

Ponadto Google Maps oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Google Maps są wykorzystywane zgodnie z
Warunkami korzystania z Google  https://policies.google.com/terms?gl=EN&hl=pl oraz Warunkami korzystania z Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ponadto Google oferuje następujące usługi

https://adssettings.google.com/authenticated


https://policies.google.com/privacy


w celu uzyskania dalszych informacji.

Przykładowa polityka prywatności firmy prawniczej Weiß & Partner (oryginał)

I

I